Manteln är framtill köttig

Sniglar (Stylommatophora) är blötdjur som tillhör lungsnäckorna (Pulmonata) i klassen snäckor (Gastropoda). Sniglarna är skallösa. Djuret är långsträckt och nästan halvcylindriskt. Huvudet är vanligtvis försett med fyra tentakler av vilka de två bakre har ögon. Manteln är framtill köttig, på sidorna fri och baktill finns en fastväxt sköld på främre delen av ryggen. På موقع سبام högra sidan finns en inskärning, där en rund öppning utgör andningshålet/ingången till lungan (därav حيوان namnet lungsnäckor). På samma sida sitter tarm- och genitalöppningarna. Sniglar är hermafroditer.
Sniglarna behöver fuktig miljö och موقع سبام förekommer på öppna fält, i fuktiga سبام skogar eller i mörka och fuktiga utrymmen som bergsskrevor eller källare. De äter både växt- och djurämnen. En del arter sniglar lever även سبام av kannibalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *